Započeo projekt “Circle of Solidarity” – prvi dojmovi i očekivanja volontera iz Italije

16. lis 2019. | Novosti i objave

Prošlo je dva tjedna od početka mog volontiranja u Šibeniku u Udruzi mladih “Mladi u EU”. Naziv projekta je „Circle of solidarity“ i traje osam mjeseci. Odmah sam pomislio da bi ovaj mogao biti savršen za moje svrhe. Pružit će mi priliku da budem u kontaktu s lokalnom zajednicom s posebnom pažnjom na pitanja Europske unije i mogućnosti mobilnosti. Mislim da je vrlo važan rad na tim temama u zemlji poput Hrvatske, jedne od posljednjih koja je postala članica EU. Nadalje, projekt će mi omogućiti učenje učenje hrvatskog jezika i usavršavanje engleskog jezika. Siguran sam da će mi ovo iskustvo pomoći da se dodatno razvijam i stječem nove vještine u timskom radu, neformalnom obrazovanju, u razmjeni dobrih praksi u zajednici i drugih vještina.

Mislim da je važno upoznati učenike i student s europskim programima poput Erasmus + i Europske snage solidarnosti. Razmjena mladih, treninzi i drugi volonterski projekti samo su neki od ogromnog broja prilika za stvaranje iskustva u inozemstvu.

Volontersko iskustvo daje vam priliku da učinite nešto stvarno i korisno za zajednicu. Mislim da je ključno pridonijeti širenju ovakvih projekata, posebno u povijesnom razdoblju u kojem se politikom često suprotstavljaju susreti različitih kultura i zalaganje za kolektivno blagostanje. Tijekom svog volonterskog razdoblja nadam se da ću upoznati nove zanimljive ljude s kojima će dijeliti iskustva, ideje i znanja. Želim otkriti mjesta i način života zemlje slične mojoj, ali još uvijek različitu u povijesti, navikama i tradicijama. Smatram da je potrebno imati otvoren um, propitivati ​​sebe i biti spreman suočiti se s bilo kojim problemom. Vjerujem da će mi ova mobilnost biti odlična prilika, kao i prekrasno iskustvo.

Marco Siragusa – ESS volonter

It passes 2 weeks from the beginig of my volunteering activity in Šibenik in Youth association “Youth in EU”. The name of the project is “Circle of Solidarity” and lasts eight months. I immediately thought that this one could be perfect for my purposes. It will provide me the opportunity to keep in touch with the local community with a particular attention to the European Union issues and mobility opportunities. I think it is very important work in those topics in a country like Croatia, one of the last to became member of the EU. Furthermore, the project will allow me to study and learn Croatian and improve my English. I am sure that this experience will help me to grow further and acquire new skills in the team working, non-formal education, in the sharing of good practices in the community and other skills.

I think it is important to let the student know about European programs such as Erasmus+ and European Solidarity Corps. Youth Exchange, training and other volunteering projects are only few of a huge variety of opportunities to make an experience abroad.

A volunteer experience gives you the opportunity to do something real and useful for the community. I think it is fundamental to contribute spreading this kind of projects especially in a historical period in which the meeting of different cultures and the commitment to collective well-being are often opposed by politics.

During my volunteering period, I hope to meet new interesting people with whom to share experiences, ideas and knowledge. I want to discover places and lifestyles of a country similar to mine but still different in history, habits and traditions. I believe it is necessary to have an open mind, to question itself and be ready to face any problem. I believe this mobility will be a great opportunity for me, as well as a wonderful experience.

Marco Siragusa – ESS volunteer

Clipboard01

pozitiva LOGO

 

 

Nove objave