Cilj Europskih snaga solidarnosti je omogućiti mladima sudjelovanje u širokom spektru solidarnih djelovanja te pružiti podršku organizacijama koje se bave suočavanjem s društvenim i prirodnim izazovima. Europske snage solidarnosti okupljaju mlade kako bi izgradili uključivije društvo te pružili podršku ranjivim osobama i odgovorili na socijalne izazove. Mladima koji žele pomagati, učiti i razvijati se nudi inspirativno i osnažujuće iskustvo.

Sudionik Europskih snaga solidarnosti obvezuje se na poštovanje sljedećih načela:

  • sudionici Europskih snaga solidarnosti prihvaćaju vrijednosti solidarnosti i poštovanja ljudskog dostojanstva i ljudskih prava te vjeruju u promicanje poštenog i jednakog društva u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti teže za jačanjem solidarnosti među ljudima, istovremeno poštujući njihove kulture i tradicije te žele izgraditi zajednicu podijeljenih odgovornosti i uzajamne potpore
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti žele smisleno pridonijeti društvu i pokazat će solidarnost, suradnju i uzajamno razumijevanje
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti ne smiju djelovati ni na koji način kojim bi druge ili sebe doveli u opasnost
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti moraju poštovati pravila, organizacijsku strukturu i prakse kojima se upravlja organizacijom domaćinom, imajući na umu da bi taj okvir mogao biti potreban za poštovanje osobnog zdravlja, sigurnosti i dostojanstva pojedinaca koji su uključeni u aktivnost. Sudionici Europskih snaga solidarnosti moraju poštovati i zakone koji su na snazi u zemlji domaćinu
  • pridruživanje Europskim snagama solidarnosti uvijek mora biti vlastiti izbor mlade osobe koja je slobodna napustiti inicijativu. Mladi imaju pravo odbiti svaku ponudu za raspoređivanje u okviru Snaga, a da to ne utječe na mogućnost primanja drugih ponuda u budućnosti
  • sudjelovanje u Europskim snagama solidarnosti ne uključuje plaćanje nikakve naknade
  • na kraju njihova angažmana sudionici Europskih snaga solidarnosti imaju pravo na primanje potvrde Europskih snaga solidarnosti kojom se potvrđuje njihovo sudjelovanje u aktivnosti
  • pri prihvaćanju raspoređivanja za volontersku aktivnost sudionici Europskih snaga solidarnosti potpisat će sporazum o solidarnosti s organizacijom sudionicom, u kojem su detaljno navedeni uvjeti njihove aktivnosti, u skladu s načelima Povelje o Europskim snagama solidarnosti. Ugovor o radu služit će sličnoj svrsi kod stručne aktivnosti
  • prije početka aktivnosti i za vrijeme angažmana, sudionici Europskih snaga solidarnosti primat će jasne informacije o zadacima koje će provesti i, prema potrebi, prikladno osposobljavanje i jezičnu potporu.

 

Europske snage solidarnosti djeluju na dva načina: volonterski rad i stručni rad. Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) je zadužena za provedbu Europskih snaga solidarnost – volonterski rad.

Europske snage solidarnosti omogućuju organizacijama da ugoste mlade volontere iz drugih država, koji će pridonijeti aktivnostima koje pokazuju i potiču solidarnost kao zajedničku vrijednost europskog društva. Širok raspon aktivnosti u kojima se mogu uključiti volonteri su građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, zdravlje i dobrobit, obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje i poduzetništvo, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj/sport, socijalna pomoć i socijalna skrb, prihvat i integracija izbjeglica i migranata, sprečavanje katastrofa i oporavak.  Europske snage solidarnosti ne uključuju hitan odgovor na krizne situacije jer su za to potrebni visoko osposobljeni stručnjaci. Svaka organizacija sudionica potpisuje povelju u kojoj su opisana glavna načela kojih će se pridržavati. Program je otvoren mladima od 18 do 30 godina.

Postojeći uvjeti i procedure za Europsku Volontersku Službu (EVS) primjenjivat će se i za Europske snage solidarnosti.

EVS i ESS omogućuju mladima aktivno sudjelovanje u društvu, a mladima i organizacijama pružaju podršku prilikom provedbe svojih aktivnosti.

Europske snage solidarnosti podržat će samo dugoročne projekte (od 2 do 12 mjeseca); po završetku projekta sudionici Europskih snaga solidarnosti steći će pravo na certifikat Europskih snaga solidarnosti; Europske snage solidarnosti podržavaju aktivnosti koje se temelje na solidarnosti te se trenutni EVS projekti takve prirode mogu vrednovati kao Europske snage solidarnosti.

 

Ovaj članak objavljen je u sklopu ESF projekta „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO !“, koji je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

zavod za javno zdravstvo sibenik centar za socijalnu skrb knin   grad_sibenik

grb_hr i napis UZUVRH

ESF