Dragi svi! pozivaju se svi oni dobre volje i nasmijanih lica da sudjeluju oblikovanju ovogodišnjeg Blast Festa. Volontiranje je predviđeno od 10. do 14. kolovoza, a volonterski angažman obuhvaća poslove u vidu, održavanja reda i čistoće na festivalskoj lokaciji,desna...