U sklopu dvogodišnjeg programa Volonterski centar "POZITIVA", Udruga mladih "Mladi u EU" organizira dvodnevnu edukaciju za koordinatore volontera. Edukacija je namijenjena svim članovima, volonterima i zaposlenicima udruga, javnih ustanova i ostalih...