Edukacija za koordinatore volontera “POSTANI KOORDINATOR VOLONTERA!” (21. – 22. lipnja)

29. svi 2024. | Novosti i objave

U sklopu dvogodišnjeg programa Volonterski centar “POZITIVA”, Udruga mladih “Mladi u EU” organizira dvodnevnu edukaciju za koordinatore volontera.

Edukacija je namijenjena svim članovima, volonterima i zaposlenicima udruga, javnih ustanova i ostalih organizatora volontiranja koji žele naučiti ili dodatno razviti svoje vještine i kompetencije  kako postati koordinator volontera i za to dobiti diplomu.

Edukacija će obuhvatiti:

  • upoznavanje s temeljnim pojmovima vezanim za volontiranje (pravna osnova i propisi),
  • organizaciju volonterskog rada,
  • usvajanje organizacijskih i komunikacijskih vještina
  • upoznavanje s relevantnim materijalima i načinima vođenja dokumentacije vezane s menadžmentom volontera.

Edukacija se temelji na kurikulumu menadžmenta volonterskih programa – Program osposobljavanja za koordinatore volontera.

Edukacija je besplatna, a održavat će se 2 dana (21. – 22. lipnja), od 10 do 14 sati.

Broj sudionika je ograničen, te su prijave obavezne. Prijave putem linka https://forms.gle/yRYkRZQxko2attsZ9

Svi radni materijali te osvježenje/zakuska tijekom pauza je osigurana.

Za sva dodatna pitanja o edukaciji javiti se na e-mail sanja.barisic@mladi-eu.hr ili na broj 022/212 – 834

Nove objave