O Projektu

Naziv projekta:
Volonterski centar „POZITIVA“ (dvogodišnji program)
Vrijeme provedbe:
1.1. 2021. – 31.12.2022.

Mjesto provedbe:
Šibensko-kninske županija (Šibenik, Drniš, Skradin, Knin)

Partneri na projektu:

 • Grad Šibenik
 • Grad Knin
 • Grad Drniš
 • Grad Skradin
 • O.Š. „Tin Ujević“ Šibenik
 • Centar za socijalnu skrb Šibenik

       

 

Ukupna vrijednost projekta: 110.000,00 kn

Ciljevi projekta:

 •  osigurati funkcioniranje volonterske platforme koja će doprinositi rješavanju nepovoljne situacije uzrokovane bolesti COVID-19
 • kroz uredovno vrijeme Volonterskog centra svaki radni dan u Šibeniku od 08:30 do 16:30 h pružati informacije i savjetovanje građana i organizatora volontiranja (telefonski, e-mail, osobno) o Zakonu o volonterstvu, volonterskim metodama i praksi, ponudi i potražnji itd.,
 • redovno ažurirati bazu ponude i potražnje volonterstva kroz web stranicu www.volonter-skz.eu te raditi na njenoj promociji,
 • kroz radionice za povećanje kapaciteta organizacija za provedbu aktivnosti organizatora volontiranja povećati broj organizatora volontiranja na području gradova Šibenika, Skradina, Drniša i Knina i njihove okolice
 • motivirati mlade osobe s područja provedbe programa na uključenje u volonterstvo te povećati broj mladih koji volontiraju,
 • informirati građane o važnosti i društvenoj koristi volonterstva te povećati njihov broj u volontiranju,
 • osmisliti i implementirati šest volonterskih programa za vrijeme trajanja programa (po potrebi organizirati dodatni volonterski program u svrhu ublažavanja posljedica pandemije uzrokovane COVID-19 virusom)
 • dodijeliti dvije godišnje nagrade za najboljeg volontera i organizatora volontiranja
 • uključiti 50 volontera u provedbu šest volonterskih programa tijekom trajanja predloženog programa
 • provesti istraživanje među građanima o stavovima o volontiranju
 • distribuirati promotivne materijale (plakate, letke) u svrhu povećanja vidljivosti volonterskog centra „Pozitiva“ i promoviranja volonterstva na području Šibensko – kninske županije
 • provedbom programskih aktivnosti potaknuti razvoj volonterske scene u gradovima Šibeniku, Skradinu, Drnišu i Kninu

Projekt se provodi kroz četiri elementa

 1. Element: Informiranje i educiranje o volonterstvu
 2. Element: Jačanje volonterskih kapaciteta
 3. Element: Volonterski programi
 4. Element: Podrška razvoju volonterstva

 

Ciljane skupine

 • Mladi – opća populacija
 • Opća populacija građana
 • Organizatori volontiranja (obrazovne ustanove, lokalna samouprava, udruge, ustanove)

Program Volonterski centar ”POZITIVA” provodit će se na području gradova Šibenika, Skradina, Knina i Drniša kroz dvije godine. Nositelj programa je Udruga ”Mladi u EU”, a partneri na projektu su gradovi Šibenik, Skradin, Knin i Drniš, Centar za socijalnu skrb Šibenik i Osnovna škola Tina Ujevića Šibenik. Glavni cilj programa je potaknuti mlade osobe na volonterstvo te povećati broj organizatora volontiranja kao i samih volontera.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Sadržaj Mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“