O Projektu

Naziv projekta:
Volonterski centar „POZITIVA“
Vrijeme provedbe:
1.1. 2020. – 30.12.2020.

Mjesto provedbe:
Šibensko-kninske županija (Šibenik, Drniš, Skradin, Knin)

Partneri na projektu:

 • Grad Šibenik
 • Grad Knin
 • Grad Drniš
 • Grad Skradin

       

Ukupna vrijednost projekta: 110.000,00 kn

Ciljevi projekta:

 • motiviranje mladih osoba s područja provedbe projekta na uključivanje u volonterstvo te povećati broj mladih koji volontiraju
 • informirati građane o važnosti i društvenoj koristi volonterstva te povećati njihov broj u volontiranju
 • implementirati tri volonterska za vrijeme trajanja projekta te uključiti 50 volontera u njihovu provedbu
 • potaknuti veću suradnju i umrežavanje organizatora volontiranja i institucija lokalne samouprave
 • redovito ažurirati bazu ponude i potražnje volonterstva
 • kroz uredovno vrijeme Volonterskog centra svaki radni dan pružati informacije i savjetovanje građana i organizatora volontiranja sa područja Šibensko-kninske županije
 • itd…

Projekt se provodi kroz četiri elementa

 1. Element: Informiranje i educiranje o volonterstvu
 2. Element: Jačanje volonterskih kapaciteta
 3. Element: Volonterski programi
 4. Element: Podrška razvoju volonterstva

 

Ciljane skupine

 • Mladi – opća populacija
 • Opća populacija građana
 • Organizatori volontiranja (obrazovne ustanove, lokalna samouprava, udruge, ustanove)

Projekt pod nazivom Volonterski centar „Pozitiva“ je omogućio uspostavu prvog lokalnog volonterskog centra na području Šibensko – kninske županije kao jedinstveno mjesto na kojemu se susreću ponuda i potražnja za volonterskim radom gdje građani zainteresirani za volontiranje mogu pronaći volonterski angažman, dok organizacije koje trebaju volontere mogu iskazati potrebu za volonterima … Projektom se kroz niz radionica i predavanja želi potaknuti mlade osobe i građane s područja gradova Šibenika, Drniša, Skradina, Knina na uključenje u volonterstvo te da kroz aktivno sudjelovanje u kroz ovu altruističnu i humanu aktivnost doprinesu kvaliteti života u svojoj zajednici.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj Mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“