Udruga mladih "Mladi u EU" u sklopu projekta Volonterski centar "POZITIVA" provela je trodnevnu radionicu "Menadžement volonterstva" (7./8. i 13. listopada) za ukupno osam predstavnika organizatora volontiranja s područja Šibensko-kninske županije čime je smo...