Obilježen mjesec borbe protiv ovisnosti u sklopu volonterskog programa “Ovisnost i JA!”

13. pro 2023. | Novosti i objave

Mjesec borbe protiv ovisnosti svake se godine obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca, a cilj obilježavanja je upozoriti cjelokupnu javnost – osobito roditelje i stručnjake koji rade s djecom i mladima – na problem zlouporabe svih sredstava ovisnosti.

Cijena ovisnosti koju plaćaju konzumenti i društvo visoka je, kao i povezani troškovi za javno zdravstvo, javnu sigurnost i produktivnost rada. Prema rezultatima istraživanja, u RH svaki četvrti građanin je barem jednom u životu uzimao neku ilegalnu drogu. Trendovi zlouporabe droga u Hrvatskoj govore u prilog tome da je u posljednjih nekoliko godina došlo do povećane prevalencije uporabe droga osobito kanabisa i stimulansa među mladima, uz prisutan trend poliuporabe droga. Zabrinjavajuću javno zdravstvenu ugrozu predstavlja i visoka dostupnost i sve veća raznolikost droga te pojava novih psihoaktivnih tvari. Ukupan broj osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama, kao i onih koji su se prvi put javili na liječenje, prema podacima HZJZ u 2022. godini je porastao (6.078 osoba) u odnosu na 2020. i 2021. godinu. Oko 83% svih liječenih u sustavu su opijatski ovisnici, a kod neopijatskih ovisnika prevladava ovisnost o kanabisu. Eksperimentiranje počinje u dobi oko 16 godina, a prosječna dob osoba koje dolaze na liječenje je 29 godina.

Uzimajući u obzir nove trendove, u veljači ove godine donesena je nova Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. kojom su definirani prioriteti i odgovori na modalitete i trendove pojavnosti droga, ostalih ovisnosti i ponašajnih ovisnosti sukladno aktualnim međunarodnih i nacionalnim potrebama. Stoga je neophodno intenzivirati provedbu raznih oblika preventivnih intervencija i to posebice onih koje se provode u suradnji s odgojno -obrazovnim sustavom.

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti provodi se putem šire društvene akcije na nacionalnoj i lokalnoj razini, a s ciljem informiranja javnosti o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti te pružanja pomoći obitelji, osobito odgojnoj funkciji roditelja u prevenciji ovisničkog stila življenja.

Nove objave