Konjički klub KOLAN – Volonterski rad u terapijama pomoću konja

2. stu 2023. | Novosti i objave

Temelji volonterskog rada u terapijama pomoću konja su:

  • OBUKA ( kako nešto radimo )
  • EDUKACIJA ( kako i zašto nešto radimo )
  • OBRAZOVANJE ( provođenjem radionica npr. terapije uz pomoć konja, Bobath terapija, dijagnoze, prehrana konja, skrb o konjima, volonterski rad i ostalo vezano za terapije pomoću konja kroz koje volonteri usvajaju nova znanja )
  • ODGOJ ( izgrađujemo pozitivne osobine ličnosti, stavove, pogled na život i svijet, te karakterne i moralne, radne i društvene vrijednosti kroz konkretne volonterske zadatke u kojima su volonteri inicirani, vođeni i uvažavani )

Izradom Sistematizacije volonterskih pozicija koja obuhvaća naziv volonterske pozicije i kriterije za dobivanje volonterske pozicije važan su preduvjet za kvalitetan i uspješan volonterski rad. Svrha su jasno definirane volonterske pozicije koje su potrebne u terapijama pomoću konja i kriteriji koji trebaju biti zadovoljeni za dobivanje istih.

Uspostavom i provedbom usluge terapijskog jahanja za djecu i mlade u sklopu projekta „RIDE ON“ doprinijet će se razvoju izvaninstitucionalnih usluga koje za cilj imaju poboljšanje zdravlja i opće kvalitete života socijalno osjetljivih skupina kao i članova njihovih obitelji. Projekt financira Agencija za mobilnost i programe EU.

Konjičkom klubu Kolan odobren je novi projekt „RIDE ON“ u okviru programa Europskih snaga solidarnosti financiranog od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Provedba projekta traje od 01.01.2023. do 31.12.2023. Projekt „Ride on“ provodit će se na području Šibensko-kninske županije. Sama svrha projekta je provođenje socijalnih usluga aktivnosti terapijskog jahanja usmjerenih na rehabilitaciju i jačanje zdravlja i opće kvalitete života djece i mladih osoba s invaliditetom. Inicijatori projekta su mladi volonteri koji će organizirati aktivnosti poput predavanja usko vezanih na temu terapijskog jahanja, te će pokrenuti info kampanju pod nazivom „Na leđima konja“, koja će za cilj imati informirati širu javnost o projektu i projektnim aktivnostima. Predavanja će obuhvatiti teme terapija i aktivnosti pomoću konja, volonterstvo, održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje kroz primjer Konjičkog kluba Kolan.