Isplate naknade volonterima

Volontiranje je prekrasna ljudska aktivnost jer kroz nju čovjek istovremeno daje i puno čini sam za sebe. Brojni su živi dokazi koji pokazuju da se kroz volontiranje razvija niz osobnih, socijalnih, organizacijskih pa čak i profesionalnih kompetencija koje osiguravaju bolje i lakše snalaženje u raznim poslovima i svakodnevnom životu. Jednako tako, brojna su istraživanja nepobitno pokazala da volontiranje ljude čini sretnijim, zdravijim i snažnijim osobama.

Kroz volontiranje društvo u cjelini raste i obogaćuje se. Volonteri su pomagači, ali i pokretači i nositelji pozitivnih promjena te graditelji odgovornih, aktivnih i humanih zajednica.

Volontiranje je neplaćeni rad i novčane naknade se ne isplaćuju. Volonter ne može uvjetovati nikakvu novčanu ili materijalnu naknadu u zamjenu za obavljenu aktivnost.

No standard dobrog volonterskog programa nalaže da volonteri prilikom poklanjanja svoga vremena ne budu izloženi dodatnim troškovima. Stoga se strogo preporuča se volonterima nadoknade troškovi nastali u tijeku volontiranja, u sljedećim slučajevima:

  • Troškovi putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem,
  • Troškovi edukacije izvan školskog sustava potrebne za volontiranje,
  • Džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da iznos džeparca ne premašuje iznos dnevnica propisanih za državne službenike (džeparac za putovanja služi naknadi troškova nastalih tijekom putovanja i ne smije se koristiti kao prikriveni način isplate naknade volonteru),
  • Troškovi pribavljanja dokumenata ili plaćanja pristojbi nužnih za omogućavanje volontiranja,
  • Drugi troškovi koji nastanu u vezi s izvršavanjem i obavljanjem volonterskih aktivnosti.

Uz navedeno, troškovi volontiranja mogu biti: troškovi prehrane, zbrinjavanja i obuke životinje u vlasništvu volontera koja sudjeluje u aktivnostima volontiranja; radna odjeća, oprema i predmeti za zaštitu, medicinske usluge i cjepiva primljena u svrhu obavljanja volontiranja; premije osiguranja volonterke ili volontera za slučaj smrti, tjelesne ozljede ili profesionalne bolesti tijekom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili treće osobe; isplaćeni novčani iznosi dobitnicima Državne nagrade za volontiranje, naknade i troškovi isplaćeni u sklopu programa Europske unije i međunarodnih programa volontiranja.

Kako bi se nadoknadili ovi troškovi volonter je dužan podnijeti račun ili drugi dokaz o nastalom trošku.

 

zavod za javno zdravstvo sibenik centar za socijalnu skrb knin   grad_sibenik

grb_hr i napis UZUVRH

ESF