Benefiti volontiranja za odgojno-obrazovne institucije

3. velj 2020. | Novosti i objave

U razvijenim društvima zapadne demokracije, sustav odgoja i obrazovanja igra važnu ulogu u promoviranju vrijednosti volonterstva, a škole preuzimaju aktivnu ulogu u poticanju i razvoju školskog volontiranja. Školsko volontiranje predstavlja koncept u kojem škole, kao obrazovne institucije, mogu promicati, poticati i organizirati volonterski rad.

Postavlja se pitanje što škole kao odgojeno-obrazovne institucije dobivaju uvođenjem volonterskog programa. Benefiti za odgojno-obrazovne institucije su brojni, a neki do tih su:

  •  školski kurikulum te plan i program postaje obogaćen novim vrijednostima i vještinama te povećanu kvalitetu rada
  • povećan interes učenika za učenje
  • povećanu povezanost, solidarnost i društvenu odgovornost i samostalno donošenje odluka među učenicima
  • povećanu kvalitetu odnosa između nastavnika i učenika
  • nove aktivnosti podrške učenicima unutar samih odgojno-obrazovnih ustanova
  • veći ugled u zajednici
  • povećana angažiranost učenika za pitanja i probleme u okviru ustanove i zajednice u kojoj ustanova djeluje
  • bolju povezanost s lokalnom zajednicom

Škola može djelovati na nekoliko načina. Kroz promicanje vrijednosti volonterstva na različite načine može učenicima prenijeti pozitivne vrijednosti. Također, može ih informirati o mogućnostima volontiranja i pružiti učenicima podršku kod organiziranja volonterskih aktivnosti unutar škole i izvan nje.  Međutim, škola može za svoje učenike, njihove roditelje, nastavnike ili volontere iz zajednice organizirati volonterski rad na način da pripremaju, organiziraju i prate volonterske aktivnosti u školi ili lokalnoj zajednici.

Također, uobičajena je praksa suradnja odgojno-obrazovnih ustanova sa organizacijama civilnog društva u cilju zajedničke provedbe projekata kojima su učenici uključeni u razne volonterske aktivnosti. Tako je Udruga mladih “Mladi u EU”  u 2018. godini provela projekt “ZELENO SRCE” u suradnji s O.Š. Tina Ujevića iz Šibenika kojim su učenici bili uključeni u aktivnosti – prikupljanje plastičnih čepova, stare odjeće, uređenje okoliša škole i doma za starije i nemoćne itd.

Nove objave