14 volontera završilo program volontiranja ‘Čistač obale Krke’

2. ruj 2022. | Novosti i objave

14 volontera uspješno je završilo program volontiranja ‘Čistač obale Krke’ u sklopu projekta Nepoznata Krka: skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke

Tijekom deset dana sakupljali su i analizirali otpad naplavljen duž obala Krke i Čikole na području unutar granica NP ‘Krka’.

Inače, volonteri su studenti Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, a osim upoznavanja NP, zaključili su da je edukacija najvažnije oružje u borbi s divljim odlagalištima.