Značajne godine za razvoj volonterstva u Hrvatskoj;

2002. godine održana je prva nacionalna konferencija o volonterstvu

– 18.05.2007. godine Hrvatski sabor donio je prvi Zakon o volonterstvu

2007. godine izrađen je Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje

2007. godine odlukom Vlade formiran je Nacionalni odbor za razvoj volonterstva kao savjetodavno tijelo Vlade RH koji provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i razvoja volonterstva

2008. godine donesen je Etički kodeks volontiranja

– 2013. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

2013. godine izrađeni su Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i Vodič za popunjavanje Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranjem

2014. godine izraženi su Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja i Pravilnik o sadržaju izvješća 

– 2015. godine izrađen je prvi nacrt Nacionalnog programa za razvoj volonterstva

pozitiva LOGO