Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Šibensko-kninske županije “Kamenčići”

S. Ninića 36, 22000 Šibenik
022 218 144
udruga.kamencici@gmail.com
www.udruga-kamencici.hr

Tražimo:

  • Asistent u kreativnim radionicama
  • Asistent kod izlaganja i prodaje radova
  • Suradnik u izradi projektnih prijedloga

 

Opis radnog mjesta:

Asistent u kreativnim radionicama asistira članovima Udruge kod izrade i finalizacije ručnih radova u prostoru Udruge.
Asistent kod izlaganja i prodaje daje podršku i pomaže korisnicima pri izlaganju i prodaji svojih radova na štandu.
Suradnik u izradi projektnih prijedloga stručnim znanjem pomaže kod izrade projekata.

Koja bi iskustva volonter stekao volontirajući kod nas:

Rad na tkalačkom stanu, na stroju za drvo. Rad sa staklom, glinom i gipsom. Osnovna znanja potrebna za izradu projekata.

  • Broj sati rada (tjedno): 45
  • Dob volontera: 20 – 50 god.
  • Spol volontera: m/ž
  • Specifična znanja: SSS, VŠŠ, VSŠ (ekonimist, pravnik)