Centar za socijalnu inkluziju Šibenik                                                                                                      398f1b9fa42acd4dd7d80f7d266a7213_XL


Stjepana Radića 46, 22 000 Šibenik
022/321 – 171, 098/174 2004
inkluzija.sibenik@si.t-com.hr
http://www.inkluzija-sibenik.hr

Tražimo:

Asistent u aktivnostima radno – okupacijskog centra

Opis radnog mjesta:
Volonter bi sudjelovao u aktivnostima radno – okupacijskog centra te bi volonterska pozicija obuhvaćala sljedeće aktivnosti:
• provođenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama
• podrška korisnicima pri kreativnom izražavanju kroz motiviranje, poticanje i pohvalu
• podrška korisnicima pri izradi predmeta dekorativno-uporabne prirode
• podrška pri usvajanju boljih komunikacijskih i socijalnih obrazaca kroz pozitivne primjere
• druženje i provođenje vremena s korisnicima u radno – okupacijskom centru
• predlaganje dodatnih aktivnosti u skladu s mogućnostima i željama korisnika

Ciljevi volonterske pozicije:

 1. Poboljšati kvalitetu pružanja usluga korisnicima, individualnim pristupom i podrškom pri stjecanju novih iskustava, znanja i vještina.
 2. Širenje socijalnih kontakata korisnika i volontera, kreiranje pozitivnog stava o osobama s intelektualnim teškoćama , smanjenje predrasuda o osobama s intelektualnim teškoćama u širem socijalnom okruženju, obogaćivanje njihovog samopoštovanja i samopouzdanja.
 3. Stjecanje novih iskustava, znanja i vještina, kao i pozitivno iskustvo volontiranja

Broj sati rada (tjedno):

 • Predviđen broj radnih sati: 1 dan tjedno, 4 sata,
 • Raspored radnih sati: Prijepodne, 8:00 do 12:00 sati

Potrebne kvalifikacije:

Volonteri mogu biti sve osobe s navršenih 18  godina koji jasno iskazuju svoju želju i motiviranost za rad s osobama s intelektualnim teškoćama. Također, potrebno je da ima razvijene socijalne i komunikacijske vještine, odgovornost i pouzdanost,  fleksibilnost  i strpljenje u radu s korisnicima. Poželjno je da je volonter kreativan, te da je u mogućnosti motivirati korisnike na uključivanje u različite aktivnosti. Očekuje se apsolutna diskrecija, te da se o podatcima i pojedinim informacijama koje volonter sazna u Udruzi ne razgovara izvan prostora Udruge.

Dob volontera: 18 godina
Spol volontera: m/ž
Koliko je potrebno volontera: 5

Koja bi iskustva volonter/ka stekao; edukacija o obavljanju  preuzetih obveza koju će osigurati organizator volontiranja,  mogućnost razvijanja novih vještina i kompetencija, širenje kruga društvenih kontakata, doprinos izgradnji humanije zajednice

Očekivani rezultati volonterskog angažmana:

 • Upoznavanje volontera s radom  udruge, aktualnim programima i projektima,  Smjernicama za rad s etičkim kodeksom, Statutom i drugim aktima.
 • Obogaćivanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, proširenje njihovih socijalnih kontakata i angažiranja u društvu te izgrađivanje njihovog samopouzdanja.

Način motiviranja i nagrađivanja volontera:

 •  Potvrda o volontiranju
 • Sudjelovanje u planiranju kreativnih aktivnosti
 • Sudjelovanje u edukacijama organiziranim od strane udruge
 • Uključivanje u edukacije izvan udruge