Category "Novosti i objave"

There are 105 results found

Zakon o volonterstvu

Zakonom o volonterstvu uređuju se osnovni pojmovi vezani za volontiranje, temeljna načela volontiranja, vrijednosti volontiranja, uvjeti volontiranja, prava i dužnosti volontera te organizatora volontiranja, uvjeti sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontiranja…

Volonterstvo nekad i danas

Tradicionalno poimanje volontiranja temeljilo se na dobrovoljnim aktivnostima pomaganja susjedima i prijateljima ili pomaganju zajednici u nekim izvanrednim situacijama kao što su ratovi ili prirodne katastrofe. Danas je o volonterstvu teško govoriti bez razumijevanja značenja i koncepta filantropije. Definicija Oxfordskog […]

Volonterska knjižica

Volonterska knjižica naišla je na ogroman odjek u “volonterskom” svijetu. Brojne udruge, institucije i gradovi, koriste knjižicu kao vid nagrade i priznanja svojim volonterima. Kao prijedlog, originalni koncept knjižice uvršten je i u prijedlog Zakona o volonterskom radu na kojem […]

Što volonter dobiva volontiranjem?

Volonter volontiranjem ne ostvaruje novčanu ili materijalnu korist, međutim ostvaruje niz drugih benefita koji ga izgrađuju i pretvaraju u otvoreniju, tolerantniju i kvalitetniju osobu. Neki od spomenutih benefita su: samoaktualizacija (učenje i ostvarivanje svojih mogućnosti i potencijala) razvoj altruizma (svjesno […]

O projektu

Projekt pod nazivom „Razvojem volonterstva do razvoja OCD-a“ predstavlja studioznu razradu rješenja problema, kojemu je srž neadekvatno znanje i nedostatak osobnog iskustva o pojmu volontiranja ljudi svih dobnih skupina. 1. Svrha volonterskih ureda Volonterski uredi u gradovima Šibeniku i Drnišu […]