Upoznajmo novog volontera Udruge mladih “Mladi u EU” u okviru Europskih snaga solidarnosti

4. lis 2019. | Novosti i objave

Zovem se Marco Siragusa i započinjem svoj dugoročni volonterski projekt u okviru Europskih snaga solidarnosti.

Dolazim iz Palerma, glavnog grada na Siciliji (Italija), ali sam živio i studirao sedam godina u Napulju. U svom sveučilišnom studiju bavio sam se balkanskom poviješću i pisao  o balkanskoj politici za dva on-line časopisa. Prije dvije godine živio sam tri mjeseca u Beogradu zahvaljujući projektu Erasmus + između mog sveučilišta u Napulju i Sveučilišta u Beogradu. To mi je iskustvo bilo važno za upoznavanje srpske kulture i održavanje kontakta s drugim jezikom  koji je jako različit od mog maternjeg jezika.

Nakon doktorata, završenog u srpnju 2019. godine, želio sam iskoristiti priliku te  otići u drugu balkansku zemlju u svrhu poznavanja njene kulturu i društvo. Zbog toga sam, zahvaljujući podršci organizacije Nei@Europe iz Napulja, poslao potragu za volonterskim projektima u Hrvatskoj. Pronalaženje projekata u Europskom solidarnom korpusu doista je jednostavno: možete otvoriti portal sudionika ESC-a i imat ćete priliku pronaći pravi projekt za vas. Najzanimljivija prilika za mene bila je ona koju je u Šibeniku predložila organizacija Udruga mladih „Mladi u EU“.

Naziv projekta je „Krug solidarnosti“ i traje osam mjeseci. Odmah sam pomislila da bi ovaj projekt mogao biti savršen za moje svrhe. Pružit će mi priliku da budem u kontaktu s lokalnom zajednicom s posebnom pažnjom na pitanja Europske unije i mogućnosti mobilnosti za mlade. Mislim da je vrlo važan rad na tim temama u zemlji poput Hrvatske, jedne od posljednjih koja je postala članica EU. Nadalje, projekt će mi omogućiti  učenje hrvatskog jezika i usavršavanje engleskog jezika. Siguran sam da će mi ovo iskustvo pomoći da se dodatno razvijam i stječem nove vještine u timskom radu, neformalnom obrazovanju, u razmjeni dobrih praksi u zajednici i drugih vještina.

 

My name is Marco Siragusa and I am starting my long-term volunteering project in the framework of European Solidarity Corps.

I come from Palermo, the main city in Sicily (Italy), but I lived and studied for seven years in Naples. In my university studies, I dealt with Balkan history and I have been writing on Balkan politics for two on-line journals. Two years ago I lived three months in Belgrade thanks to an Erasmus + project between my university, in Naples, and the University of Belgrade. That experience was important for me to getting know of Serbian culture and keep in touch with another language far away from my mother tongue.

After my PhD, finished in July 2019, I wanted the opportunity to go in another Balkan country knowing its culture and society. For this reason, thanks the support of my sending organisation Noi@Europe from Naples, I started to look for the volunteering projects opportunities in Croatia. Find projects in the European Solidarity Corps is really easy: you can open the ESC participant portal and you have the opportunity to find the right project for you. The most interesting opportunity for me was the one proposed by the organization Udruga mladih “Mladi u EU” in Sibenik.

The name of the project is “Circle of Solidarity” and lasts eight months. I immediately thought that this one could be perfect for my purposes. It will provide me the opportunity to keep in touch with the local community with a particular attention to the European Union issues and mobility opportunities. I think it is very important work in those topics in a country like Croatia, one of the last to became member of the EU. Furthermore, the project will allow me to study and learn Croatian and improve my English. I am sure that this experience will help me to grow further and acquire new skills in the team working, non-formal education, in the sharing of good practices in the community and other skills.

 

 

Clipboard01                             pozitiva LOGO

 

Nove objave