Udruga mladih “Mladi u EU” imenovana u Nacionalni odbor za razvoj volonterstva

17. ožu 2022. | Novosti i objave

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva zalaže se za promicanje i razvoj volonterstva i unapređenje položaja volontera u društvu. Također, odlučuje o dodjeli Državne nagrade za volontiranje, prati provedbu Etičkog kodeksa volontera te provodi i prati mjere i aktivnosti određenih Zakonom o volonterstvu.

Odbor ima 21 člana, a svaki član ima zamjenika. Odbor čine predstavnik tijela državne uprave u čijem je djelokrugu volonterstvo, predstavnik Ureda za udruge, predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predstavnik Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za obrazovanje, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zdravstvo, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za mlade, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za civilnu zaštitu, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za turizam i sport, predstavnik Agencije za mobilnost i programe Europske unije, osam predstavnika organizatora volontiranja i/ili organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva i tri nezavisna stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom na prijedlog jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Članovi Odbora i njihovi zamjenici imenuju se na rok od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Kriteriji za izbor predstavnika i/ili predstavnica organizacija civilnoga društva iz reda organizatora volontiranja za člana Odbora su:
– da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske
– da nije dužnosnik političke stranke
– da je kontinuirano najmanje tri godine aktivni član organizacije civilnoga društva koja promiče i razvija volonterski rad kroz:
a) edukaciju udruga i volontera
b) povezivanje, praćenje i podržavanje volontera
c) intenzivni rad na senzibilizaciji javnosti i promjenama stavova o volontiranju kroz promidžbene aktivnosti, humanitarne akcije i drugo
d) poticanje javnosti (građanstva) na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u volonterskim aktivnostima
e) vođenje evidencije i baze podataka o volonterima i volonterskim aktivnostima
f) suradnju s jedinicama lokalne samouprave na promicanju volonterstva
g) suradnju s međunarodnim volonterskim organizacijama

Član Odbora je Sanja Barišić, voditeljica lokalnog Volonterskog centra “POZITIVA” i koordinatorica volontera s dugogodišnjim iskustvom rada u civilnom sektoru, a zamjenica je Catarina Rende Dominis, bivša volonterka Europskih snaga solidarnosti i zaposlenica Udruge mladih “Mladi u EU” koordinatorica aktivnosti inozemnih volontera.