U Kninu smo proveli radionicu pod nazivom ”Budi koordinator/ica volontera”

1. lis 2018. | Novosti i objave

Udruga mladih „Mladi u EU“ održala je dvodnevnu radionicu „Budi koordinator/ica volontera“, 27. i 28. rujna 2018. u Kninu. Radionica je održana u sklopu projekta „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“.

Cilj navedenoga projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“ je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva.

Dvodnevna radionica prvoga je dana sudionicima dala uvid u osnove o volontiranju i vrste volontiranja, zakonodavni okvir za volontiranje, etički kodeks volontera, te planiranje i provođenje volonterskih akcija.

Drugoga dana sudionici su podijeljeni u grupe te su se kroz SWOT analizu i korake provedbe volonterske akcije (pripremna, provedbena i završna faza) imali priliku uvjeriti kako organizacija jedne volonterske akcije izgleda u praksi.

zavod za javno zdravstvo sibenik centar za socijalnu skrb knin   grad_sibenik

grb_hr i napis UZUVRH

ESF

 

Nove objave