Temeljna načela volontiranja

31. ožu 2020. | Novosti i objave

Možda najvažnije kod promocije volonterstva jest upravo promocija sami vrijednosti volonterstva. Vrijednosti su sažete u obliku temeljnih načela Etičkog kodeksa volontiranja (NN,55/08) koji propisuje pravila ponašanja volontera, organizatora volontiranja i korisnika volontiranja sukladno načelima volontiranja iz Zakona o volonterstvu.

1. NAČELO SUDJELOVANJA U DRUŠTVENIM PROCESIMA – jedan od oblika organiziranog uključivanja građana u društvene procese

2. NAČELO DOBROVOLJNOSTI I SLOBODE IZBORA – dobrovoljno ulaganje vlastitog vremena, truda, znanja i vještina te izraz osobne volje bez bilo kakvog oblika pritiska

3. NAČELO ZABRANE DISKRIMINACIJE – svi imaju pravo na uključivanje u volonterske aktivnosti bez obzira na na dob, rasu, boju kože, jezik, vjeru, spol, spolnu orijentaciju itd.

4. NAČELO SOLIDARNOSTI, PROMOCIJE I ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA – volontiranjem se preuzima odgovornost i izražava solidarnost prema svim članovima društva

5. NAČELO RAZVOJA VLASTITIH POTENCIJALA – omogućava se slobodno stjecanje novih vještina i znanja te razvoj osobnih potencijala putem cjeloživotnog učenja

6. NAČELO INTERKULTURALNOG UČENJA I RAZMJENE – omogućava nam učenje od drugih te razmjenu iskustva između različitih država, religija i kultura što doprinosi smanjivanju predrasuda

7. NAČELO ZAŠTITE OKOLIŠA I BRIGE ZA ODRŽIVI RAZVOJ –  volontiranje se obavlja u skladu s međunarodnim i domaćim standardima za zaštitu okoliša i održivog razvoja zajednice i društva

pozitiva LOGO

Nove objave