Razvoj volonterskog programa kao dio školskog kurikuluma

14. stu 2019. | Novosti i objave

Dokument pod nazivom Preporuke za unaprjeđenje školskog kurikuluma odgojno-obrazovnih ustanova u području građanskog odgoja i obrazovanja – Razvoj volonterskog programa kao dio školskog kurikuluma  ima za svrhu ponuditi smjernice za daljnji razvoj školskog kurikuluma i sustavno uključivanje volontiranja djece i mladih kao doprinosa građanskom odgoju i obrazovanju u odgojno-obrazovni sustav.

Preporuke za unaprjeđenje školskog kurikuluma odgojno-obrazovnih ustanova u području GOO-a predstavljaju smjernice za daljnji razvoj školskog kurikuluma i sustavno uključivanje volontiranja djece i mladih kao doprinosa građanskom odgoju i obrazovanju. One nastoje ponuditi i konkretne praktične smjernice koje nadilaze strateško usmjerenje odgojno-obrazovnih ustanova (školski kurikulum) i velikim su dijelom usmjerene na konkretne korake i promjene u praksi i konkretnom radu ustanova i njihovih djelatnika.

Također, Zakon o volonterstvu prepoznaje i naglašava povezanost GOO-a i volontiranja te ističe da „djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske te u neformalnim oblicima učenja potrebno je upoznati s vrijednostima, ulogom i značajem volontiranja, omogućiti im stjecanje iskustva volontiranja, te kroz građanski odgoj i obrazovanje razviti cjelovitu osposobljenost za volontiranje, društvenu solidarnost i aktivno građanstvo.“ (čl. 2, stavka 4).

Bitno je naglasiti da ključnu ulogu imaju suradničke organizacije, posebno volonterski centre (regionalne i lokalne), koji s obzirom na svoju ulogu u zajednici te vrstu podrške koje pružaju, ne samo ustanovama, već i drugim organizatorima volontiranja, imaju jednu od ključnih uloga u razvoju i promociji volonterstva u zajednici. Također, dio se preporuka odnosi i na donositelje odluka (lokalnu, regionalnu i nacionalnu razinu), posebno onih u području obrazovne politike i volonterstva, s obzirom da njihovo djelovanje u mnogočemu utječe na ustanove i na suradničke organizacije.

GLAVNE PREPORUKE USMJERENE ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA:

1. Integriranje volonterskih aktivnosti/programa/kluba u školski kurikulum i godišnji plan i program rada odgojno-obrazovne ustanove

2. Ulaganje u resurse (ljudske, prostorne i financijske)  za planiranje i provedbu volonterskih aktivnosti/programa/kluba

3. Koordinator volontera – ključna uloga (osoba osposobljena i spremna na preuzimanje i obavljanje poslova i zadataka koji uključuju planiranje volonterskog programa i direktan rad s učenicima volonterima ili vanjskim volonterima. )

4. Vrednovanje i nagrađivanje volonterskih programa odgojno-obrazovnih ustanova

 

* Preporuke koje donosi navedeni dokument odnose se primarno na područje Primorsko-goranske županije ali mogu biti relevantne i primjenjive u drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj.

 

Cijeli dokument možete pronać ovdje: Preporuke-kurikulum_final

 

pozitiva LOGO

Nove objave