Volontiranje je jedna od rijetkih aktivnosti gdje se termini i satnica prilagođavaju osobi koja dolazi u organizaciju (volonter). Volonter/ka treba biti pravodobno i detaljno upoznat/a sa svojim pravima i obvezama, kako bi se u startu otklonile sve moguće nesuglasice i nejasnoće. Iznimno je bitno uspostaviti odnos koji će se temeljiti na međusobnom uvažavanju i povjerenju.

VOLONTERKA ILI VOLONTER IMA PRAVO:
– na pisanu potvrdu o volontiranju,
– na sklapanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku, ako to zatraži,
– na upoznavanje s Kodeksom i etičkim normama bitnima za pojedini oblik volontiranja,
– na prikladnu edukaciju s ciljem poboljšanja kvalitete obavljenih aktivnosti i pruženih usluga, a osobito ako to zahtijeva narav volonterskih aktivnosti i usluga koje se pružaju,
– na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja,
– na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati, uslugama koje će pružati i pravima koja im pripadaju na temelju ovoga Zakona i drugih propisa kao i općih akata organizatora volontiranja, a u slučaju sklapanja usmenog ugovora o tome daje izjavu u pisanom obliku,
– na primjerene i sigurne uvjete rada u skladu s naravi volonterskih aktivnosti koje obavlja,
– upoznati se s opasnostima vezanima uz specifični oblik volontiranja koje obavlja,
– na dnevni odmor u ugovorenom trajanju,
– na zaštitu privatnosti i osobnih podataka,
– sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s volontiranjem sukladno mogućnostima organizatora volontiranja i obliku volontiranja,
– na detaljni opis poslova i aktivnosti volontiranja,
– pravo na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje,
– pravo na priznavanje vještina, kompetencija i iskustva stečenog volontiranjem,
– pravo na potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje u slučajevima dugotrajnog volontiranja, ukoliko takvu zatraži.

VOLONTERKA ILI VOLONTER SU OBVEZNI:
– volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima, te po primljenim uputama organizatora volontiranja,
– čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive i osobne podatke o organizatoru ili korisniku volontiranja,
– odbiti volontiranje koje je suprotno propisima,
– poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja,
– surađivati sa drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja i iskustva po završetku volontiranja,
– prilikom početka, tijeka i prekida volontiranja paziti da svojim postupcima ne prouzroči štetu organizatoru ili korisniku volontiranja.

 

Ovaj članak objavljen je u sklopu ESF projekta „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO !“, koji je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

zavod za javno zdravstvo sibenik centar za socijalnu skrb knin   grad_sibenik

grb_hr i napis UZUVRH

ESF