Poziv na radionicu „Budi koordinator/ica volontera“

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održat će radionicu: „Budi koordinator/ica volontera“, u sklopu projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO !“, u „Narančastoj zgradi“ na lokaciji Prilaz tvornici 41. Radionica će biti dvodnevna, 10.11.2017. (petak) i 11.11.2017. (subota).

Navedeni ESF projekt Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Knin, Zavodom za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije i Gradom Šibenikom. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva. Provedbom predloženog projekta uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu.

Kroz radionicu će se obraditi teme kao što su: opći pojmovi volontiranja, Zakon o volonterstvu, Etički kodeks volontiranja, vrijednost volonterstva, planiranje volonterskog programa, promocija volonterstva, pronalaženje volontera, odabir i priprema volontera, nagrađivanje volontera, Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem i evaluacija volonterskog programa. Nakon završene radionice, sudionici će biti osposobljeni za koordiniranje volonterima u volonterskoj akciji.

Udrugama i ustanovama čiji članovi budu sudjelovali na radionici pružit ćemo podršku pri uspostavi volonterskih programa.

Za sudionike radionice je osigurano osvježenje te će biti pripremljeni radni materijali.

Prijavu na radionicu možete napraviti putem OVOG LINKA.

 

zavod za javno zdravstvo sibenik centar za socijalnu skrb knin   grad_sibenik

grb_hr i napis UZUVRH

ESF