tra.

U svijetu volonterstva često se susrećemo sa raznim vrstama dokumenata (ugovori, potvrde, knjižice). Svaki od tih dokumenata ima svoju svrhu i važnost.

UGOVOR O VOLONTIRANJU  se sklapa između volontera/ke i organizatora volontiranja. Ugovor o volontiranju može se zaključiti usmeno, a na zahtjev volontera, organizator volontiranja dužan je izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Volonter i organizator volontiranja ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge.
VOLONTERSKA KNJIŽICA – dokument koji služi za evidenciju volonterskih angažmana i edukacija u kojima je volonter/ka sudjelovao. Navedene podatke volonteri/ke mogu koristiti prilikom sljedećeg prijavljivanja na volontiranje kao i u životopisu prilikom slanja molbi za posao. Volonterska knjižica omogućuje dokumentiranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja. Svaki volonter može dobiti volontersku knjižicu od svog organizatora volontiranja ili u regionalnom ili lokalnom volonterskom centru.

  • Volonter/ka u Republici Hrvatskoj može tražiti od organizatora volontiranja pisanu potvrdu o volontiranju. Potvrda o volontiranju mora sadržavati sljedeće informacije: osobne podatke o volonterki ili volonteru, podatke o vremenu volontiranja, o edukaciji, kratak opis volonterskih aktivnosti te ostale specifičnosti pojedinog oblika volontiranja. Kao pisana potvrda može poslužiti i volonterska knjižica jer u sebi sadržava mogućnost bilježenja svih podataka propisanih Zakonom o volonterstvu.

    POTVRDA O KOMPETENCIJAMA STEČENIM VOLONTIRANJEM– dokument kojim se opisuju aktivnosti/zadaci volontera kao i što je volonter/ka naučio/la tijekom volontiranja. Potvrdu o kompetencijama mogu dobiti sve osobe koje su u dugoročnom volonterskom angažmanu, tj. volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.

Potvrda se izdaje:
– u svrhu osobnog razvoja – određivanje osobnih interesa, talenata, povezivanje sa životnim ciljevima,
– radi profesionalnog razvoja – znanje i vještine stečene volontiranjem koje mogu koristiti na tržištu rada i pridonijeti promjeni profesije,
– u svrhu dobivanja dodatka diplomi (suplementa diplomi) – dokument koji opisuje znanja i vještine koje su stekle osobe s visokom stručnom spremom, a koji upotpunjuje informacije sadržane u službenim svjedodžbama i diplomama, čineći ih razumljivijim, osobito poslodavcima i institucijama izvan zemlje u kojoj su izdani,
– u svrhu daljnjeg nastavka obrazovanja – što može biti posebno zanimljivo za srednjoškolce koji tijekom srednje škole volontiraju, a planiraju dalje nastaviti obrazovanje,
– u svrhu nastavka volonterskog angažmana – procjena kompetencija pomaže za određivanje područja budućih volonterskih angažmana.

Ovaj članak objavljen je u sklopu ESF projekta „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO !“, koji je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

zavod za javno zdravstvo sibenik centar za socijalnu skrb knin   grad_sibenik

grb_hr i napis UZUVRH

ESF