Održana je radionica u sklopu projekta ”Činimo dobro – volontirajmo!”

13. ruj 2018. | Novosti i objave

Udruga mladih „Mladi u EU“ održala je dvodnevnu radionicu „Budi koordinator/ica volontera“, 11. i 12. rujna 2018. u Šibeniku. Radionica je održana u sklopu projekta „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“.

Cilj navedenoga projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“ je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva.

Radionicu smo koncipirali na način da je prvi dan dana teoretska osnova o volontiranju i vrstama volontiranja, zakonodavnom okviru za volontiranje, etičkom kodeksu volontera, te planiranju i provođenju volonterskih akcija.

Drugog dana sudionici (većinom srednjoškolci) su podijeljeni u grupe te su radili na SWOT analizi i provođenju volonterske akcije kroz pripremnu, provedbenu i završnu fazu.

Nakon toga, sudionici su prezentirali svoj rad i evaluirali učinjeno.

 

zavod za javno zdravstvo sibenik centar za socijalnu skrb knin   grad_sibenik

grb_hr i napis UZUVRH

ESF

 

Nove objave