Obilježavanje MJESECA BORBE PROTIV OVISNOSTI!!!

16. stu 2021. | Novosti i objave

Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti obilježava se svake godine u razdoblju 15. studenog do 15. prosinca s ciljem senzibilizacije javnosti o štetnim posljedice svih ovisnosti i borbe cjelokupnog društva sa ovim ozbiljnim problemom suvremenog doba. Cilj obilježavanja je upozoriti javnost na problem zlouporabe svih sredstava ovisnosti te putem šire društvene akcije promicati zdrav način života. Pri suzbijanju ovisnosti važnu ulogu imaju preventivne aktivnosti, u sklopu kojih je nužno provoditi edukaciju o štetnosti sredstava ovisnosti od najranije dobi i na svim razinama društva. Zlouporaba alkohola i droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice.

Najnoviji rezultati Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima (https://www.hzjz.hr/medunarodnaistrazivanja/espad/) ukazuje u na trend smanjivanja pijenja i pušenja kod adolescenata, naglasak na konzumaciju novih droga te nova i potencijalno ovisnička ponašanja. Hrvatska se prema konzumaciji ilegalnih droga nalazi iznad europskog prosjeka pa tako 22% učenika navodi da je barem jednom u životu probalo drogu. Istraživanje upozorava i na sve veću popularnost internetskog igranja igara i kockanja među mladima, navodeći prioritetnima mjere kojima je cilj prevencija problema povezanih s kockanjem kao što su dugovi, psihološki problemi i društveno nepovoljniji položaj. Pri suzbijanju ovisnosti važnu ulogu imaju primarna prevencija, rano liječenje i otkrivanje ovisnosti, podizanja razine svijesti javnosti o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti te pružanja pomoći obitelji, osobito odgojnoj funkciji roditelja u prevenciji ovisničkog stila življenja.

Brojna tijela državne uprave, nevladine organizacije te nositelji aktivnosti provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u okviru svojih odgovornost, provode mjere i aktivnost usmjerene na prevenciju, tretman i socijalnu integraciju liječenih ovisnika o drogama. Važna zadaća za sve dionike u narednom razdoblju jeste praćenje pojavnosti, identifikacija, razvoj usluga i mehanizma upućivanja vezano za ovisnička ponašanje prouzročena zlouporabom alkohola, pušenja, kockanja i internetskog igranja igara. Nova Nacionalna strategija suzbijanje ovisnosti i Akcijski plan za naredno razdoblje, čija priprema je u tijeku, kroz prijedloge mjera i aktivnosti dati će neke odgovore na ova pitanja.

Ovaj članak je objavljen u sklopu dvogodišnjeg programa “Volonterski centar POZITIVA” kojeg provodi Udruga mladih “Mladi u EU” u partnerstvu sa JLS-ima (Grad Šibenik, Grad Skradin, Grad Knin, Grad Drniš), O.Š. Tina Ujevića u Šibeniku i Centrom za socijalnu skrb Šibenik. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.