O projektu

Naziv projekta: Volonterski centar „Pozitiva“

Vrijeme provedbe: od 1. kolovoza 2016. do 31.srpnja 2017.

Mjesto provedbe: gradovi Šibenik i Drniš

Nositelj projekta:
Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, Prilaz tvornici 41, 22000 Šibenik

Partneri na projektu:
Udruga Ardura, Trg Andrije Hebranga 13, 22000 Šibenik;
Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 22000 Šibenik;
Grad Drniš, Trg Kralja Tomislava 1, 22320 Drniš

Cilj projekta je motiviranje mladih osoba na uključenje u volonterstvo, pružanje usluga informiranja i savjetovanja građana o volontiranju kroz Volonterski centar te organizacija te kroz predavanja, radionice i promotivne aktivnosti povećavati kapacitete organizacija koje organiziraju volontiranje na području Šibensko – kninske županije.

Ukupna vrijednost projekta: 120.000,00 kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Za više informacija o projektu kontaktirajte Udrugu mladih „Mladi u EU“na 022/212-834 ili na info@mladi-eu.hr .

 

[infobox closable=”false” color=”blue”]Projekt pod nazivom Volonterski centar „Pozitiva“ je omogućio uspostavu prvog lokalnog volonterskog centra na području Šibensko – kninske županije kao jedinstveno mjesto na kojemu se susreću ponuda i potražnja za volonterskim radom gdje građani zainteresirani za volontiranje mogu pronaći volonterski angažman, dok organizacije koje trebaju volontere mogu iskazati potrebu za volonterima … Projektom se kroz niz radionica i predavanja želi potaknuti mlade osobe i građane s područja gradova Šibenika i Drniša na uključenje u volonterstvo te da kroz aktivno sudjelovanje u kroz ovu altruističnu i humanu aktivnost doprinesu kvaliteti života u svojoj zajednici. [/infobox]