Koncept školskog volontiranja

16. sij 2020. | Novosti i objave

U razvijenim društvima zapadne demokracije, sustav odgoja i obrazovanja igra važnu ulogu u promoviranju vrijednosti volonterstva, a odgojno obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole, učenički domovi) preuzimaju aktivniju ulogu u poticanju i razvoju školskog volontiranja.

Školsko volontiranje predstavlja koncept  u kojem ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja mogu promicati, poticati i organizirati volontiranje. Navedene uloge potvrđuju se i u Zakonu o volonterstvu gdje su s jedne strane prepoznati kao organizatori volontiranja (čl. 7.), ali i kao ustanove čija je uloga promicanje i poticanje volontiranja, posebno među maloljetnim osobama mlađim od 15. godina (Načelo odgoja za volontiranjem, čl. 13)

U ulozi promicatelja vrijednosti volonterstva ustanova može na različite  načine svojim učenicima, njihovim roditeljima, ali i djelatnicima prenijeti vrijednosti kao što su mir, solidarnost, zajedništvo, povjerenje, uvažavanje sebe, uvažavanje drugih, sloboda izbora, identitet, ogovornost, znanje, pravednost, zdrav okoliš, empatija, dijalog i snošljivost, ljudska prava itd.

Osim promicanja vrijednosti volonterstva, u ovom konceptu je moguće i poticati volontiranje među učenicima. Tu je uloga ustanove dvojaka;

– informirati svoje učenike o vrijednosti volontiranja i mogućnostima volontiranja

– pripremanje, organiziranje i praćenje volonterskih aktivnosti u ustanovi t/ili lokalnoj zajednici

Skup različitih (kontinuiranih i/ili povremenih) volonterskih aktivnosti koje određena ustanova provodi često se stavlja pod zajednički nazivnih volonterski program. Volonterski program jest oblik povezivanja učenika i školskog osoblja, a karakterizira ga strukturirano i kontinuirano, dugoročno uključivanje učenika u volonterske aktivnosti unutar i izvan odgojno-obrazovne ustanove. Takav volonterski program najčešće poprima oblik školskog volonterskog kluba u kojem učenici sudjeluju kao volonteri, a koordinira ih koordinator volontera (nastavnik, pedagog, psiholog, knjižničar ili drugi odgojno-obrazovni djelatnik). Volonterski klubovi najčešće provode aktivnosti planiranja i koordiniranja volonterskih aktivnosti, bave se promocijom volonterstva, predlažu priznavanja za najaktivnije volontere, izrađuju volonterski info bilten itd.

pozitiva LOGO

Nove objave