Kako izgledaju prvi “volonterski koraci” naše ESS volonterke Albe Hernandez u Šibeniku

8. lis 2019. | Novosti i objave

Far from the streets of Barcelona, where I was accustomed to the hustle and bustle of the big city, I find myself in Sibenik, being able to listen the sound of the sea and the song of the birds (at least from the Udruga Mladih EU office). Although, I have already been advised that this tranquility changes in summer.

My experience in Croatia has been surprising and disconcerting. The first day I arrived, Sibenik received me with rain, which I thought was normal, considering that we were already at the beginning of October. But after that, the weather came up and it seems that Dalmatia has denied the entry to the Autumn season. Someday, a shy foggy day has managed to say good morning, but it does not go beyond. At the moment, I can say that we continue in a moderate summer time!

That same day, I took the opportunity to walk around the old town, which I found very charming and beautiful. I tasted my first coffee, at Giro Espresso, a place recommended by my co-worker, this is where I saw the first clear sign that I was far from home. I discovered that in Croatia smoking is still allowed inside the premises.

On Sunday, I went for a walk around the city and I came across a fair of typical products of the area, between them you could find honey and oil. Products that you also find in artisan fairs in Spain. At night I attended a blues concert at the Azimut club, where I learned two important words for the nightlife: Pivo and Rakia.

The first week, I could already enjoy one of the country’s holidays, the day of independence. That same week I learned that Spain has nothing to envy to the Croatian bureaucracy. Here, as in my country, public officials take their breaks very seriously, I don’t know how but whenever I have gone to do some paperwork I always find them at their pauses.

As far as croatian people are concerned, I still not have a clear idea of how they are, but the people who have crossed my path have been welcoming and friendly. In Sibenik, I have encountered very familiar situations, from the typical elder looking behind the gate of some works in the street, to the unbearable child who stands in the middle of the street and begins to cry without know very well why and the father without knowing what to do. I love playing “the game of similarities” in every country I go!

Daleko od ulica Barcelone, gdje sam bila naviknuta na vrevu velikog grada, nađem se u Šibeniku, sposoban slušati zvuk mora i pjesmu ptica (barem iz ureda Udruge Mladih EU ured). Iako su mi već savjetovali da se ta tišina ljeti mijenja.

Moje iskustvo u Hrvatskoj bilo je iznenađujuće i uznemirujuće. Prvi dan kad sam stigla, Šibenik me dočekao s kišom, što sam smatrala normalnim, s obzirom na to da je već početak listopada. No, nakon toga došlo je vrijeme i čini se da je Dalmacija odbila ulazak u jesensku sezonu. Jednog dana sramežljivi magloviti dan uspio je reći dobro jutro, ali to se nije nastavilo. Trenutno mogu reći da nastavljamo u umjerenom ljetnom vremenu!

Istog sam dana iskoristila priliku za šetnju starim gradom koji sam smatrao vrlo šarmantnim i lijepim. Kušala sam svoju prvu kavu, u Giro Espresso-u, mjestu koje je preporučio moj suradnik, tu sam vidjela prvi jasan znak da sam daleko od kuće. Otkrila sam da je u Hrvatskoj pušenje još uvijek dopušteno u prostorijama.

U nedjelju sam se prošetala gradom i naišla na sajam tipičnih proizvoda tog područja, između njih su se mogli naći med i ulje. Proizvodi koje također možete naći na sajmovima obrtnika u Španjolskoj. Noću sam prisustvovala blues koncertu u klubu Azimut, gdje sam naučila dvije važne riječi za noćni život: Pivo i Rakia.

Prvi tjedan već sam mogla uživati ​​u jednom od praznika zemlje, Danu neovisnosti. Istog sam tjedna saznao da Španjolska hrvatskoj birokraciji nema što zavidjeti. I ovdje, kao i u mojoj zemlji, javni službenici shvaćaju stanke vrlo ozbiljno, ne znam kako, ali kad god pođem raditi neke papirologije, uvijek ih nađem da su na pauzi.

Što se tiče hrvatskih ljudi, još uvijek nemam jasnu predodžbu o tome kakvi su, ali ljudi koje sam susretala bili su ljubazni i prijateljski raspoloženi. U Šibeniku sam našla na vrlo poznate situacije, od starijih ljudi koji gledaju iza nekih vratana ulici, do nepodnošljivog djeteta koje stoji nasred ulice i počne plakati, ne znajući vrlo dobro zašto i otac bez znajući što učiniti. Obožavam igrati „igru sličnosti“ u svakoj zemlji u kojoj idem!

pozitiva LOGO

Clipboard01

Nove objave