Ovim putem želimo obavijestiti sve zainteresirane osobe da se mogu prijaviti za volontiranje u sklopu ESF projekta (financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda) pod nazivom: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“.  Nositelj navedenog projekta je udruga mladih „Mladi u EU“, dok su partneri na projektu Zavod za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije i Centar za socijalnu skrb Knin.

Kroz ovaj projekt nastojat ćemo osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te poticati vrijednosti volonterstva.

Želimo angažirati volontere na sljedećim volonterskim pozicijama:

 • Asistent/ica u administrativnim poslovima pri CZSS Knin
 • Asistent/ica u administrativnim poslovima pri ZZJZ Šibensko – kninske županije
 • Asistent/ica u terenskom radu pri CZSS Knin
 • Asistent/ica u terenskom radu pri ZZJZ Šibensko – kninske županije

 

Asistent/ica u administrativnim poslovima pri CZSS Knin i ZZJZ ŠKŽ

 • Pomagat će djelatnicima CZSS Knin i ZZJZ ŠKŽ uslijed neočekivanog obujma posla i izvanredne situacije (pomagat će pri fotokopiranju i skeniranju raznih dokumenata i obrazaca, ažurirat će dokumentaciju, evidentirat će ulaznu i izlaznu poštu, odgovarati na e-mailove, popunjavati i arhivirati dokumente itd.)

Asistent/ica u terenskom radu pri CZSS Knin

 • Pomagat će starijim osobama – korisnicima prava i usluga iz sustava socijalne skrbi (odlazak u trgovinu, u ljekarnu, plaćanje računa itd.)
 • Sakupljat će i dijeliti odjeću i obuću
 • Pružat će instrukcije djeci slabijeg imovinskog stanja

Asistent/ica u terenskom radu pri ZZJZ ŠKŽ

 • Informirat će javnost o različitim kampanjama u zdravstvenom sustavu
 • Sudjelovat će u aktivnostima info štandova, lijepljenju plakata i podjeli informativnih letaka
 • Pomagat će u provedbama aktivnosti prevencije ovisnosti
 • Pomagat će prilikom provedbe različitih istraživanja

Ako se odluče na volonterski angažman, volonteri će potpisati Volonterski ugovor s organizacijom za koju žele volontirati. Volonterskim ugovorom biti će definirana prava i obveze volontera. Također, svi zainteresirani trebali bi dostaviti i svoje životopise.

Volonteri će po završetku svog angažmana dobiti Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem.

Svi zainteresirani mogu se javiti na telefon (022) 212 – 834 ili na službeni mail: info@mladi-eu.hr .

 

zavod za javno zdravstvo sibenik centar za socijalnu skrb knin   grad_sibenik

grb_hr i napis UZUVRH

ESF