Informirali smo građane Knina o POZITIVI!!!

29. tra 2021. | Novosti i objave

28. travnja u Kninu organizirali smo i proveli info pult u sklopu dvogodišnjeg programa „Volonterski centar POZITIVA“. Info štand smo postavili na frekventnoj lokaciji u gradu Kninu (Poljana).

Cilj provedbe info pulta je bio povećati informiranost građana s područja grada Knina o Volonterskom centru „POZITIVA“, aktivnostima koje se provode na njihovom području, ali i šire.

Također, istim se potaknuo razvoj volonterstva na istom području jer je utvrđeno u prethodnim razdobljima da opća populacija građana i mladih na području grada Knina nije dovoljno informirana o volonterskoj sceni Šibensko-kninske županije, o ponudi i potražnji volonterskih pozicija što je rezultiralo nedovoljnom motiviranošću ciljane skupine na uključivanje u volonterske angažmane.

Info štand je organiziran i proveden uz dvoje volontera – Asistenti info kampanje (Petar Grubišin i Kristina Prizmić). Volonter su građanima dijelili promotivne materijale.

Aktivnost se provela u sklopu dvogodišnjega programa Volonterski centar „POZITIVA“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave  (Grad Šibenik, Grad Skradin, Grad Drniš  i Grad Knin), Centrom za socijalnu skrb Šibenik i O.Š. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi.

Nove objave