Europsko volontiranje „Uklonite preostale barijere“, pozivaju zastupnici u Europskom parlamentu

„Europska unija treba razvijati i provoditi usklađeniju volontersku politiku kako bi volonteri stekli odgovarajući pravni status te kako bi im se pomoglo uključiti u različite programe“, naglasili su zastupnici Europskog parlamenta u rezoluciji izglasanoj prošli tjedan. Gotovo 100 milijuna građana EU-a su dosad sudjelovali kao volonteri u aktivnostima koje obuhvaćaju aktivnosti u sferi obrazovanja, kulture i umjetnosti, sportskih događanja i humanitarnog rada.

Unatoč realnim društvenim i ekonomskim koristima volontiranja za pojedince i organizacije, sudjelovanje u Europskoj volonterskoj službi je i dalje u umjerenoj količini te za poboljšanje trenutne situacije potrebno je ukloniti mnoge barijere. Ljude svih dobi bi se trebalo poticati da iskorištavaju prednosti volontiranja i da pri tom unaprijede svoje vještine i razinu svijesti o drugim kulturama i u konačnici povećaju svoje šanse za pronalazak posla, naglašavaju članovi Europskog parlamenta. Također, članovi Europskog parlamenta navode da je za poticanje volonterstva potrebno stvoriti poticajno okruženje koje bi uključivalo poboljšanje pravnog okvira volonterstva s jasnim pravima i odgovornostima organizatora volontiranja i volontera, kao i transparentnog financiranja volonterskih akcija.

Nadalje članovi Europskog parlamenta navode kako bi trebalo poticati organizatore volontiranja da intenzivnije uključuju volontere u svoj rad kroz sufinanciranje organizacija od strane zemalja članica EU kao i kroz dostupne EU fondove. Ako bi organizacije koristile sredstva strukturnih fondova na ovaj način, tada bi one imale veći poticaj za pružanje prilika volonterima za angažman, razvoj svojih projekata i programa i u konačnici pružati veći doprinos svojoj zajednici.

Europski parlament traži od Europske komisije da poboljša svoju komunikacijsku strategiju i pristup informacijama javnosti o prilikama koje se pružaju kroz Europsku volontersku službu te da razvije koordiniranu volontersku politiku kroz jedinstvenu kontaktnu točku u institucijama EU i time uspostave pojednostavljeni sustav pristupa volontiranju kako za pojedince tako i za organizacije.

Članovi Europskog parlamenta su izglasali podršku inicijativi Europske komisije za uspostavu Tijela solidarnosti, ali naglašavaju da njegova implementacija ne smije narušavati postojeće volonterske programe i njihovo financiranje. Prošli tjedan su članovi Europskog parlamenta zatražili od Europske komisije da se založi za sudjelovanje ljudi svih dobnih skupina u volonterskim programima i da pokrenu omogućavanje pristupa državljanima trećih zemalja koji žele volontirati u Europi. Također, predložen je i Europski volonterski statut, kako bi se osiguralo da se volonterskim organizacijama pruži odgovarajuće zakonsko i institucionalno priznavanje.