Europske snage solidarnosti

Opći cilj Europskih snaga solidarnosti jest povećati sudjelovanje mladih i organizacija u pristupačnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije, solidarnosti i demokracije u Europi, istodobno odgovarajući na društvene izazove, uz poseban napor u području promicanja socijalne uključenosti.

Europske snage solidarnosti nastojat će ostvariti svoje ciljeve putem:

  • volontiranja
  • osposobljavanja za samostalan rad (traineeship)
  • zapošljavanja
  • projekata solidarnosti
  • aktivnosti umrežavanja
  • mjera u pogledu kvalitete i potpore

 

U Republici Hrvatskoj za provedbu Europskih snaga solidarnosti, dio volontiranja, zadužena je Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU). Područje volontiranja se temelji na Europskoj volonterskoj službi (EVS – dio programa Erasmus+) i na drugim programima EU-a za financiranje. Više informacija o provedbi solidarnih aktivnosti kroz druge programe možete naći na sljedećoj poveznici: https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_hr

Program je otvoren mladima (od 18 do 30 godina). Mladi će se moći uključiti u akcije i projekte raznolike prirode. Oni mogu biti povezani s uslugama od općeg interesa i obuhvaćati primjerice obrazovanje, zdravstvo, socijalnu integraciju i uključivanje na tržište rada, pomoć u opskrbi prehrambenim i drugim proizvodima, izgradnju skloništa, izgradnju i obnovu lokacija te upravljanje njima, prijem i integraciju migranata i izbjeglica, zaštitu okoliša i sprečavanje prirodnih katastrofa. Mladi koji žele sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti mogu se registrirati na europa.eu/solidarity-corps. Nakon jednostavnog postupka registracije sudionici Europskih snaga solidarnosti mogu biti odabrani i pozvani sudjelovati u širokom rasponu projekata.

Više informacija o programu možete pronaći slijedeći poveznice niže:
http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/mladi/europske-snage-solidarnosti/