Educirali smo zaposlenike N.P. KRKA o Europskim snagama solidarnosti

25. ožu 2022. | Novosti i objave

Dana 24.  ožujka 2022. godine u Laškovici održali smo radionicu „Postani koordinator volontera (europskih snaga solidarnosti)“ u sklopu druge godine dvogodišnjeg programa Volonterski centar „POZITIVA“ za zaposlenike N.P. Krka.

N.P. Krka jedan je od organizator volontiranja na području Šibensko-kninske županije koji provodi organizirano volontiranje. Zbog interesa navedenog organizatora volontiranja za educiranjem i informiranje o organizaciji i provedbi volonterskih programa u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti provedena je navedena radionica.

Na predavanju smo sudionike informirali i educirali o programu Europskih snaga solidarnosti, načinima prijave na program, proces apliciranja za Oznaku kvalitete, procesu odabira i uključivanja volontera, pravima i obvezama volontera, pravima i obvezama organizatora volontiranja, projektnom obrascu, rokovima za prijavu itd.

Na predavanju je sudjelovalo ukupno 9 osoba, a predavanje je organizirala i provela voditeljica volonterskog centra Sanja Barišić.

Aktivnost se provela u sklopu projekta Volonterski centar „POZITIVA“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave (Grado Šibenik, Grad Skradin, Grad Drniš i Grad Knin), Centrom za socijalnu skrb Šibenik i O.Š. Tina Ujevića Šibenik. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.